filter
lameller
rygg med trommel
Vinger
spjeld1
spjeld2
Utedel

Service på varmepumpe

Service på varmepumpe

Service og vedlikehold

God og riktig service på varmepumper gir mer effektiv drift og mindre slitasje. Mer penger spart!

Varmepumpen må rengjøres innimellom for at den ikke skal få redusert kapasitet eller effektivitet. Store mengder luft passerer gjennom varmepumpen hver dag, og det fører til at mye smuss og partikler blir sittende fast i systemet.

Det bør foretas en enkel rengjøring av luft til luft varmepumpen samtidig med den øvrige rengjøringen i huset. En grundigere rengjøring trengs bare én gang hvert eller hvert annet år, og skal utføres av fagmann. Det er viktig at man ikke slurver med dette, for ellers kan det føre til kortere levetid for varmepumpen.

Vedlikehold erstatter ikke service utført av fagfolk, men den bidrar til at du får det mest optimale vedlikeholdet av din varmepumpe i mellomtiden.

Service på varmepumpe

Vedlikehold av varmepumpens innedel

Støv og luftbårne partikler finnes i alle hjem, og det er derfor lurt å tørke over varmepumpens innendørsdel én gang i uken slik at du fjerner overflatesmusset. Som for andre elektroniske apparater skal man unngå å bruke støvsugeren til å fjerne støvet.

Hvis noen i husholdningen røyker innendørs, eller hvis luft til luft-varmepumpens innedel er plassert nær et kjøkken med mye matos, er det lett at dette fester seg i lamellene og danner en fet overflate.

Derfor kan det være lurt å leie inn en fagmann for en mer omfattende rengjøring en gang i året. I andre tilfeller bør det holde med service på varmepumpe hvert annet år.

Panasonic utedel

Vedlikehold av varmepumpens utedel

Det du kan gjøre selv er først og fremst å tørke over plast- og platedeler med en fuktig klut for å fjerne smuss og pollen.

Pass også på at det ikke ligger skrot ved dreneringshullet som kan forhindre kondensvæsken i å renne ut. Det kan også forekomme at det samler seg løv og snø i luft til luft varmepumpen, og da må dette fjernes.

Kontroller også viften, slik at det ikke er noe der som har festet seg i luftinntaket. Hvis det til stadighet kommer inn løv og snø i pumpen, kan du kjøpe et deksel som beskytter mot nettopp vær og vind.

Fordeler med en varmepumpe service

 • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
 • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
 • Mindre støy fra maskinen
 • Hindrer uønsket lukt fra innedelen
 • Bedre inneklima

Ved nyinstallasjon av varmepumpe skal det gjennomføres en standard service etter første bruksår, der det gjennomføres nødvendig etterkontroll av pumpen. For opprettholdelse av garanti, må det altså gjennomføres service innen 12 mnd. etter kjøpsdato og hvert andre år etter det.

Standard service på varmepumpe

Innedel

 • Demontering av deksel til innedel
 • Rengjøring av registeret
 • Rengjøring og kontroll av drenering
 • Kontroll av viftemotor
 • Kontroll av spjeld

Utedel

 • Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
 • Kontroll av varmekabel i bunnpannen
 • Vask av karosseri (ved plussgrader)
 • Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten og termostat settes på maks før man måler følgende

 • Trykk på kondensator

Målinger av maskinen i kjøledrift

Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 16 grader før man måler følgende

 • Trykk på fordamperen

Premium service på varmepumpe

Innedel

 • Demontering av deksel til innedel
 • Rengjøring av registeret
 • Rengjøring av viftehjulet
 • Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul
 • Rengjøring og kontroll av drenering
 • Kontroll av viftemotor
 • Kontroll av spjeld
 • Bytte av batterier til fjernkontroll

Utedel

 • Demontering av deksel til utedel
 • Vask av register og bunnpanne
 • Såpespraying av rørkoblinger og kontroll av lekasjer
 • Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
 • Kontroll av 4-veis ventil
 • Kontroll av varmekabel i bunnpannen
 • Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør
 • Vask av karosseri (ved plussgrader)
 • Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift

Viftehastigheten og termostat settes på maks før man måler følgende

 • Temperatur ute
 • Temperatur på varmgassrør
 • Temperatur på væske
 • Trykk på kondensator
 • Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
 • Temperatur på luft som går ut av innedelen

Målinger av maskinen i kjøledrift

Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til 16 grader før man måler følgende

 • Temperatur på sugerør (kald gass)
 • Temperatur på turrør (kald væske)
 • Trykk på fordamperen
 • Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
 • Temperatur på luft som går ut av innedelen

Kontakt oss på den måten som er mest praktisk for deg, for å  avtale time til service på varmepumpe
  Din melding

  Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?


  Handlekurv